Nazwa Gromady Kategoryzacja Planowanie Przyznana Kategoria
Kategoryzacja z hufcowym Koleżeńska wizytacja Kategoryzacja z referentem Kategoryzacja na kolonii Podsumowanie kategoryzacji Kategoria Punkty
1
Podsumowanie roku
107 Brak przyznanej kategorii
2 1 Jastkowska Gromada Zuchów "Strażnicy Galaktyki"
Podsumowanie roku
105 Brak przyznanej kategorii
3 6PGZ Wilczęta
Podsumowanie roku
102 Brak przyznanej kategorii
4 8 Szczecińska Gromada Zuchów RYCERZE ISKRY im. Zawiszaków
Podsumowanie roku
99 Brak przyznanej kategorii
5 7 KGZ Orle Bractwo
Podsumowanie roku
79 Brak przyznanej kategorii
6 1 Jarosławska Gromada Zuchów "Strażnicy Wygasłych Korytarzy"
Podsumowanie roku
74 Brak przyznanej kategorii
7 Próbna Ełcka Gromada Zuchowa "Elfy z Krainy Aman"
Podsumowanie roku
72 Brak przyznanej kategorii
8 1 Beskidzka Gromada Zuchów "Poszukiwacze Zaginionych Opowieści"
Podsumowanie roku
66 Brak przyznanej kategorii
9 gt
Podsumowanie roku
63 Brak przyznanej kategorii
10 3 Płocka Gromada Zuchów "Zakon Niebieskich Peleryn"
Podsumowanie roku
44 Brak przyznanej kategorii
11 1 Przeworska Gromada Zuchów ,, Waleczne Wilczki "
Podsumowanie roku
36 Brak przyznanej kategorii
12 VIII SGZ "WOM"
Podsumowanie roku
0 Brak przyznanej kategorii