Nazwa Gromady Kategoryzacja Planowanie Przyznana Kategoria
Kategoryzacja z hufcowym Koleżeńska wizytacja Kategoryzacja z referentem Kategoryzacja na kolonii Podsumowanie kategoryzacji Kategoria Punkty
1 5 Krakowska Gromada Zuchów "Królestwo Wiatru"
Podsumowanie roku
97 Brak przyznanej kategorii
2 14 WGZ-ów "Trolle z Kniei" św. Huberta
Podsumowanie roku
92 Brak przyznanej kategorii
3 1 Międzyrzecka Gromada Zuchów "Strażnicy Orlej Góry"
Podsumowanie roku
87 Brak przyznanej kategorii
4 98 WGZ-ów "Czarne Stopy'
Podsumowanie roku
87 Brak przyznanej kategorii
5 265 WGZ "Wikingowie z Krainy Orłów"
Podsumowanie roku
86 Brak przyznanej kategorii
6 4 Jaczowska Gromada Zuchów "Ułani"
Podsumowanie roku
67 Brak przyznanej kategorii
7 8RGZ "Wataha"
Podsumowanie roku
52 Brak przyznanej kategorii
8 33 pKGZ "Młode Dęby"
Podsumowanie roku
37 Brak przyznanej kategorii
9 16 RGZ "Rycerze Okrągłego Stołu"
Podsumowanie roku
25 Brak przyznanej kategorii
10 18 pKGZ "Stolemy"
Podsumowanie roku
18 Brak przyznanej kategorii
11 2MGZ "Bractwo Stali"
Podsumowanie roku
0 Brak przyznanej kategorii